Правила користування сайтом

 1. Цей сайт є об'єктом права інтелектуальної власності.

  Цей сайт захищається відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів, в тому числі але не виключно, Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України “Про авторське право та суміжні права”, Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Паризької конвенції про охорону промислової власності, Договору про закони щодо товарних знаків, Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право та інших.

 2. Правила стосуються користування цим сайтом та всіма його піддоменами. Користуючись сайтом, Ви погоджуєтесь із цими Правилами. Продовжуючи користуватися сайтом після внесення будь-яких змін до цих Правил, Ви приймаєте ці зміни та погоджуєтеся з ними.

 3. Також Ви погоджуєтеся, що несете відповідальність за Всіх осіб, які використовують Ваше інтернет-з’єднання та / або Ваш пристрій для входу на сайт.

 4. Ви можете відвідувати сайт, завантажувати й копіювати інформацію, документи і матеріали для Вашого особистого некомерційного користування без жодного права перепродажу, перерозподілу або створення похідних продуктів. Відтворюючи будь-які матеріали, Ви зобов’язуєтеся відтворювати їх точно, без жодних змін та з одночасним посиланням на першоджерело, зазначаючи назву сайту та веб-адресу. Комерційне або публічне використання матеріалів та буда-яка їх модифікація допускається лише за умови отримання посимьвого дозволу.

 5. Якщо інше прямо не зазначено, усі матеріали, напрацювання, тлумачення та висновки належать власнику сайту.

 6. Вміст сайту може змінюватися в залежності від функціональних можливостей та обмежень Вашого браузеру. Сайт не несе жодної відповідальності в разі, якщо Ви не можете переглянути будь-яку частину або компонент сайту.

 7. Сайт зберігає за собою право змінювати або вилучати будь-який матеріал, включаючи, але не обмежуючись уточненнями та/або вилученнями функціональних можливостей або іншої інформації без попереднього повідомлення.

 8. Сайт може містити посилання на зовнішні сайти третіх осіб. Будь-які з таких посилань призначені лише для Вашої зручності, сайт не контролює такі сайти і не несе відповідальності щодо будь-якого вмісту, матеріалу або інформації, які містяться на цих сайтах, в тому числі їх зміни.

 9. Ви можете давати посилання на сайт, не запитуючи дозволу. Однак у цих посиланнях має чітко зазначатися назва сайту та посилання на відповідну веб-сторінку. Сайт залишає за собою право відмовити в дозволі на надання посилань та може в будь-який час вимагати припинення Ваших дій, які з цим пов’язані, але виключно ретроспективно.

 10. Сайт може містити матеріали, отримані від третіх осіб. Сайт не гарантує та не підтверджує точність або надійність будь-яких таких матеріалів.

 11. Жодна інформація сайту чи будь-які Матеріали не повинні прямо чи опосередковано тлумачитися як такі, що містять будь-яку рекомендацію чи пораду, пропозицію чи запрошення щодо будь-яких дій.

 12. Сайт зберігає за собою право на свій власний розсуд з будь-якої причини та без повідомлення вносити зміни, доповнення, обмеження, а також тимчасово або остаточно припиняти їх функціонування, відмовляти будь-якому користувачу в доступі до сайту або його частини. Сайт в жодному разі не зобов’язаний брати до уваги пов’язані з цим потреби будь-якого користувача.

 13. Інформація та матеріали на сайтах надаються без гарантії, умови або зобов’язання будь-якого типу, прямого чи опосередкованого. Сайт не здійснює представництва, не надає гарантії та не перебирає на себе зобов’язань стосовно інформації та матеріалів від третіх осібу, в тому числі пов’язаних з доступністю, повнотою, достовірністю та актуальністю, якщо про це прямо не вказано.

 14. Максимально дозволеною чинним законодавством мірою сайт відкидає та виключає всю відповідальність, спричинену несправністю, погіршенням робочих характеристик, помилкою, недоглядом, перериванням, зникненням даних, дефектом, затримкою операції або трансляції, комп’ютерним вірусом, несправністю лінії передання даних, крадіжкою або руйнуванням чи несанкціонованим доступом, внесенням змін або користуванням інформацією чи матеріалами сайту. За жодних обставин сайт не несе перед Вами відповідальності за будь-яку зазнану втрату або завдану шкоду (прямі чи опосередковані втрати та збитки або ж упущену вигоду тощо), зумовлену Вашим користуванням сайтом.

 15. Ви визнаєте те погоджуєтеся, що сайт може на свій власний розсуд деактивувати Ваш логін та пароль і, відтак, заборонити Ваш доступ на сайт.

 16. Під час користування Сайтами, Вам забороняється:

- розміщувати або пересилати будь-яку протизаконну, недостовірну, наклепницьку, паплюжницьку, непристойну, ганебну, погрозливу, образливу, ненависницьку, агресивну, принизливу або іншу інформацію будь-якого типу, що заборонено законодавством України, міжнародними договорами та законодавством країни, резидентом якої Ви є, в тому числі будь-які повідомлення без обмежень, що містять або заохочують поведінку, яка б являла собою кримінальний злочин, провокувала випадок цивільної відповідальності, порушувала будь-який чинний закон або положення, або наносила шкоду доброму імені та репутації сайту;

- самостійно розміщувати або пересилати будь-які реклами, вимоги, "листи щастя", пірамідні схеми, інвестиційні пропозиції та комерційні схеми будь-якого типу або іншу комерційну кореспонденцію;

- розміщувати або пересилати будь-яке програмне забезпечення або матеріал за відсутності прав на це або якщо це містить будь-який "вірус", "троянського коня", "черв’яка", "бомбу даних", "логічну бомбу" або будь-який інший подібний компонент;

- копіювати, видозмінювати, ліцензувати, створювати похідні продукти, передавати, розміщувати, публікувати, перепубліковувати, транслювати, ретранслювати, відтворювати, поширювати або в будь-який інший спосіб експлуатувати або використовувати: інформацію чи матеріали, отримані через сайт для комерційного користування; або інформацію або матеріали чи будь-який похідний продукт з таких, отриманих через сайт, які захищені авторським правом або будь-якими іншими правами інтелектуальної власності третьої особи;

- в будь-який спосіб використовувати сайт в політичних цілях.

 1. Ви нести відповідальність за забезпечення конфіденційності логіну та паролю Вашого зареєстрованого облікового запису конфіденційними та не дозволяти іншим третім особам заходити на сайт, користуючись Вашими обліковими даними.

 2. Ви погоджуєтеся не заважати, не обмежувати, не стримувати будь-яку іншу особу або не блокувати її дії, які б спричинили неможливість для неї користуватися сайтом.

 3. Ви погоджуєтесь користуватися форумом лише для відправлення та отримання повідомлень та матеріалів, належних за змістом та пов’язаних з конкретною темою.

 4. Ви погоджуєтеся під час користування форумом не вчиняти таких дій:

- не паплюжити, не ображати, не докучати, не погрожувати або в будь-який інший спосіб не порушувати законні права інших осіб;

- не публікувати, не розміщувати, не поширювати або не розсилати будь-які ганебні, шкідливі, образливі, непристойні протизаконні або такі, що суперечать загальновизнаним нормам моралі, матеріали та інформацію;

- не вивантажувати або не приєднувати файли, що містять програмне забезпечення або інші матеріали, захищені законами про інтелектуальну власність (або правами на недоторканість приватного життя та право на публічність), якщо Ви не володієте цими правами, або не контролюєте їх, або не отримали всіх необхідних дозволів;

- не вивантажувати або не приєднувати файли, що містять віруси, пошкоджені файли або будь-які інші програмні забезпечення чи програми, здатні зашкодити роботі іншого комп’ютера;

- не вилучати будь-які ознаки авторства, правові застереження або дані про власника чи авторські назви або позначки в будь-яких вивантажених інформації чи матеріалах;

- не спотворювати походження або джерело програмного забезпечення чи матеріалів;

- не рекламувати або не пропонувати продаж будь-яких товарів або послуг, або не проводити опитування та не пересилати анкети, конкурси тощо;

- не завантажувати будь-який файл, що був розміщений на Форумі іншим користувачем, якій як Вам відомо, або може бути відомо, не може розповсюджуватися в такий спосіб;

- не розміщувати та не поширювати будь-яку персональну інформацію третіх осіб, попередньо не отримавши згоди від цих третіх осіб на таке розміщення чи поширення.

 1. Ви визнаєте, що Форум є майданчиком для публічних, а не приватних спілкувань. Також Ви погоджуєтеся, що чати, розміщені матеріали, конференції, електронні листи та інші повідомлення від інших користувачів, не підтримуються сайтом, і що такі повідомлення не підлягають перегляду, сортуванню чи ухваленню з боку сайту.

 2. Ви погоджуєтеся, що сайт не зобов’язаний, але вправі контролювати користування форумом і що правила користування форумом з боку користувачів керуються такими положеннями чи вказівками, які можуть бути випущені сайтом у будь-який час.

 3. Сайт зберігає за собою право з будь-якої причини та на свій власний розсуд редагувати або вилучати без повідомлення будь-який зміст форуму, отриманий від користувачів.

 4. Розміщуючи будь-яку інформацію чи матеріал на форумі Ви надаєте безстрокову невідкличну згоду на будь-яке використання таких інформації чи матеріалу сайтом в будь-яких цілях.

 5. Реєструючись на сайті Ви зобов'язуєтесь надати точну і правидву інформацію про себе. Ви несете повну відповідальність за надану Вами інформацію.

 6. На сайті можуть пропонуватися деякі послуги та продукти, для яких нам може бути необхідно отримати від Вас Ваші персональні дані. Ця інформація нам потрібна для встановлення Вашої особи та відповідних даних, які уможливлять оперативну та правильну обробку нами Ваших запитів, та захист від будь-яких зловживань. Деяка надана Вами інформація може бути направлена органам влади чи нашим партнерам. Деяка Ваша інформація також може анонімно використовуватися для статистичних цілей.

 7. Ми беремо на себе зобов’язання стосовно забезпечення безпеки Вашої інформації у допустимих межах.

 8. Сайт може використовати файли кукі, щоб реєструвати інформацію про користування. Користуючись сайтом, Ви погоджуєтеся на зберігання файлів кукі на Вашому пристрої.

 9. Реєструючись на сайті Ви надаєте згоду на отримання реклами партнерів сайту відповідно до встановлених сайтом умов.

 10. Усі авторські права та інші права інтелектуальної власності на інформацію та матеріали сайту належать сайту, якщо прямо не вказано інше. Якщо Ви не поінформували про інше, сайт розуміє, що Ви є власником поданої Вами інформації або матеріалів. Подаючи Ваші інформацію чи матеріали на сайт, Ви передаєте безоплатний неексклюзивний дозвіл на використання, розмноження та внесення змін до Ваших матеріалів тією мірою, якою необхідно для опрацювання відповідних інформації чи матеріалів.

 11. Ніщо в цих Правилах не повинно розглядатися як відмова, зречення або зміна сайтом будь-яких привілеїв, пільг або звільнень, передбачених іншими документами, які є обов'язковими для сайту.

 12. Неспроможність сайту скористатися будь-яким правом або положенням цих Правил або забезпечити їх виконання не вважатиметься відмовою від такого права. Якщо будь-яке положення Правил буде визнане судом відповідної юрисдикції недійсним або таким, що не може мати законну силу, інші положення цих Правил залишаються без змін і зберігають повну юридичну силу та дію.

 13. Якщо між Вами та сайтом не існує інших встановлених договірних відносин, ці Правила є повноцінною угодою між сайтом та Вами стосовно усіх аспектів користування сайтом.

 14. Час від часу ці Правила можуть переглядатися, Ви погоджуєтесь, що такі змінені Правила застосовуються з моменту їх публікації на сайті.

 15. У випадку наявності будь-яких спорів відносини між сайтом та Вами регулюються виключно законодавством України.

 

 

Авторизація

Для пароля введіть, будь ласка не менше 6 символів, серед яких обов'язково повинні бути латинські букви і цифри.

Опитування

Що потребує першочергового доопрацювання на сайті?
Зареєструйтеся, щоб проголосувати