Умови комерційного партнерства

 

 1. Дані умови поширюються на партнерів, які вносять внески на розміщення реклами на сайті, на комерційній основі (комерційних партнерів). Дані умови не поширюються на партнерів, співпраця з якими здійснюється на некомерційних умовах, в тому числі шляхом обміну та взаємного оприлюднення інформації (медіа партнери).

 2. Комерційні партнери отримують: розміщення реклами на баннерах на сторінках сайту з гіперпосиланням на вказану інтернет-адресу, розміщення інформації про партнера на окремій сторінці партнерів з гіперпосиланням на офіціну сторінку партнера в інтернеті.

 3. Реклама на баннерах розміщується за пропорційним принципом. Ймовірність появи реклами кожного конкретного партнера на банері прямо пропорційна обсягу внеску відповідного партнера.

 4. Партнер надає для розміщення реклами файл із зображенням баннера та веб-адресу для гіперпосилання.

 5. Партнер вправі надати кілька різних варіантів баннерів із зазначенням часток для ймовірності їх появи від загальної частки партнера. Партнер може в будь-який час змінити надані для розміщення баннери.

 6. Інформація про партнера на відповідній сторінці сайту розміщується у вигляді баннера з інформацією, наданою партнером, з гіперпосиланням на офіційний сайт партнера.

 7. Партнер вправі в будь-який час змінити інформацію про себе, яка розміщується, чи веб-адресу для гіперпосилання.

 8. Реклама та інформація, які надаються партнером, повинні відповідати вимогам законодавства, зокрема, Закону України “Про рекламу”. Відповідальність за зміст реклами та інформації несе партнер, а власник сайту вправі відмовити в розміщенні реклами чи інформації, яка порушує вимоги законодавства.

 9. Реклама та інформація, які надаються партнером, можуть бути висловлені будь-якою мовою.

 10. Реклама та інформація, які надаються партнером, не можуть містити цін на будь-які товари, послуги, роботи.

 11. До загальної суми внесків партнера на розміщення реклами включаються: перераховані партнером на банківський рахунок грошові кошти, вартість безоплатно переданих у власність товарів, наданих послуг, виконаних робіт, собівартість наданих партнером знижок на товари, послуги чи роботи.

 12. Обсяг внеску кожного окремого партнера визначається як частка внеску такого партнера від загального обсягу внесків всіх партнерів протягом останніх 182 календарних днів.

 13. Внески, перераховані протягом тестового періоду функціонування сайту, вважаються такими, що внесені в день тестового періоду.

 14. Обсяг внесків партнерів та зміни баннерів чи інформаії, що підлягає розміщенню на сайті, оновлюються кожного вівторка о 00:00 годин, відповідно до даних станом на 00:00 годин понеділка, що передує йому.

 15. Кожен комерційний партнер погоджується з тим, що будь-яка інформація щодо його комерційного партнерства може бути розкрита іншим комерційним партнерам.

 16. Кожен комерційний партнер має право отримувати будь-яку знеособлену інформацію про стан комерційного партнерства.

 17. Власник сайту вправі вносити будь-які зміни до цих Умов комерційного партнерства шляхом розміщення оновлених Умов комерційного партнерства, які набирають чинності через 182 календарних дні після такого розміщення.

 

Авторизація

Для пароля введіть, будь ласка не менше 6 символів, серед яких обов'язково повинні бути латинські букви і цифри.

Опитування

Що потребує першочергового доопрацювання на сайті?
Зареєструйтеся, щоб проголосувати